Phi Theta Kappa- ΦΘΚ

联系Phi Theta Kappa

稍后通知

南部 & 多布森

建筑: 柯克中心- 35
P:

红色的山

建筑: 沙漠柳树建筑

图片预览Phi Theta Kappa是一个声望很高的荣誉协会,旨在表彰两年制大学的学术优秀. Omicron Beta是大发体育在线的本地分会,于1966年注册成立.

Phi Theta Kappa的成立有四个特点:奖学金、领导力、服务、 & 奖学金.

加入Phi Theta Kappa: 加入在强.ORG

Phi Theta Kappa海豹

国家Phi Theta Kappa网站

http://www.ptk.org

Phi Theta Kappa的钥匙

Phi Theta Kappa Omicron Beta Facebook

http://www.facebook.com/PTKOmicronBeta